Alternatívák kiváló minőségű tömegtakarmány bázis megvalósításához

Alternatívák kiváló minőségű tömegtakarmány bázis megvalósításához

Az utóbbi évek szeszélyes időjárása és a kizárólag kukorica és lucerna bázisú tömegtakarmányozási gyakorlat sok helyen nehéz feladat elé állította a szarvasmarhatartó telepek sokaságát.

A több lábon álló –több növényfajra alapozott tömegtakarmány bázist használó telepek sokkal könnyebben vészelték, vészelik át ezt a nehéz időszakot, magas termelési szinttel rentábilisan termelve. Mind gazdaságossági, mind élettani szempontból a bendőemésztést támogató magas emészthető NDF tartalmú tömegtakarmányok kerültek az érdeklődés középpontjába.

A termőterület jobb kihasználhatóságát (évi 2 betakarítás) és a magas szintű olcsó termelést szolgálják ezek a növények az egészség javítása, ezzel együtt pedig a hasznos élettartam emelése mellett.

Ezen növények:

  • Intenzív, hamar lekerülő fűfajták, keverékek.
  • Szenázs készítésre alkalmas rozsok.
  • Korán lekerülő gabonás keverékek.


NÉHÁNY TERMÉSEREDMÉNY, BELTARTALOM ÉS KÉP A FENTIEKKEL KAPCSOLATBAN:

A bemutatásra szánt kultúrák gyenge termőhelyi adottságú alacsony aranykoronájú területekről származnak: Jászság, szarvas környékének szikes rossz vízgazdálkodású területei valamint a Gödöllői dombság homokos területei.

FÜVEK:

Cutmax Digest keverék:

betakarítás 05. 02. Laktarius Szarvas

Termés: 15,86 t/ha 48,5% Sza.

Jeanne fajta:

3,6 tonna/ ha széna Laktarius Szarvas betakarítás 05.02.

Cutmax Digest 2. növedék  Laktarius Szarvas 05. 24.

Versemax Hot and Dry

Szarvasi Agrár Zrt. 14,9 tonna/ha szenázs betakarítás 05.10

Rozsok: Két fajta, a Protector és a Diament került vetésre valamint a Bonfire hibrid, de ez szerepelt leggyengébben. A termésmennyiség szenázs értékben 15,8 t/ha és 22 t/ha között változott a legnagyobb mennyiség Nagygomboson homokos területen termett.

Nagygombos: betakarítás 04. 30.

Jászkisér:

A korán lekerülő növények után lehet vagy kukoricát vagy kicsit szerényebb beltartalmat adó de nagyobb biztonsággal termő cukor cirkot( Top siló cukorcirok) vetni.

Azonban ami megtermett azt a lehető legjobb beltartalommal be is kell takarítani. Megfelelően össze kell hangolni a vágási rendterítési és képzési kapacitást a leggyorsabb fonnyadás érdekében ami a legkisebb veszteséget biztosítja.

Az erjedés gyors és irányított kell legyen,amihez kiváló minőségű magas CFu számú 1011 baktérium kultúrát ajánlunk versenyképes áron.

Ezután „már csak” az a feladat, hogy a megfelelően betakarított és megerjedt takarmányt hosszú időre akár 2 évre is eltároljuk és megvédjük a romlástól.

A telep méreteit az állatállomány létszámát és ennek függvényében a napi takarmányfogyást figyelembe véve, nagyobb létszámú telepek esetében két lehetőség áll rendelkezésünkre:

  • Falközi siló kettős takarási rendszerrel ( vacuum fólia és 800%-ig nyújtható takaró fólia) ezekből a termékekből prémium minőséget tudunk biztosítani szolid áron.
  • Fólia hengerbe történő betárolás: amihez a töltőgépet,a fólia tömlőt amely 28-30 bar nyomásig tölthető, és a nagy tapasztalatú gépkezelőt együttesen ajánljuk.
  • Alattyáni rozs szenázs betöltve fólia hengerbe